Scrabble® Flip

2-4
8+
Scrabble®
2-4
8+

Adaptacja znanej gry planszowo–słownej, w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci rozpoczynających zabawę słowami i zmagania z ortografią. Modyfikacja połączyła ze sobą grę słowną (tworzenie wyrazów), z planszową (operowanie literami na okrągłej planszy) i ruchową (celowanie w litery za pomocą krążków i małych wyrzutni).

Zestaw stanowi okrągła plansza z 41 polami liter alfabetu, wieża umieszczana na środku będąca odpowiednikiem tzw. mydełka, czyli kostek bez litery, 4 wyrzutnie i 50 krążków do gry.

Każdy gracz otrzymuje wyrzutnię i 7 krążków, a pozostałe stanowią zapas, który można wykorzystać później. Gra składa się z dwu rodzajów czynności. Najpierw trzeba jeden z krążków umieścić na planszy, wystrzeliwując go z wyrzutni. Jeśli krążek wyląduje pomiędzy literami należy ponowić próbę. Natomiast, gdy znajdzie się na obrzeżach planszy oznaczonych polami -1 lub poza planszą gracz traci swoją kolej i krążek, który musi dołożyć do stosu stanowiącego zapas. Kiedy na planszy są wyznaczone krążkami minimum 3 pola literowe, gracze mogą z nich tworzyć słowa. Osoba, która jako pierwsza zgłosi słowo jakie można z nich utworzyć zabiera krążki, czyli zdobywa punkty. Jeśli gracz straci wszystkie swoje krążki może wrócić do gry, jeśli jako pierwszy ułoży i wypowie słowo z liter wskazanych przez krążki wycelowane przez pozostałych uczestników. Litera wyznaczona przez wycelowanie krążkiem może być użyta w układanym słowie jeden raz. Powtarzanie danej litery w wyrazie jest możliwe jeśli w pole danej litery trafiły dwa krążki lub zostały wskazane dwie takie same litery na planszy (niektóre występują dwukrotnie).

Wygrywa osoba, która do końca (jako ostatnia) pozostaje z krążkami, co dowodzi, że tworzyła najczęściej i/lub najdłuższe słowa. To potwierdza jej wyższe umiejętności słowne, ale też sprawność manualną w celowaniu krążkami z wyrzutni w pola liter na planszy.


Opinia psychologa dziecięcego

Litery występują na planszy z różną częstotliwością. Samogłoski najczęściej, bo „A” oraz „I” aż trzy razy, a pozostałe dwukrotnie lub pojedynczo. Natomiast spółgłoski występują zasadniczo pojedynczo, tylko „K”, „N”, „R”, „W” i „Z” pojawiają się dwukrotnie. Jest to zbieżne z tzw. alfabetem frekwencyjnym języka polskiego określającym częstotliwość pojawiania się liter w słowach danego języka. Przestrzeganie tej zasady w zabawie słownej uwrażliwia dzieci na fonetykę i melodię języka ojczystego, a tym samym rozwija ich kompetencje językowe.

Dzięki temu, że pola samogłosek zaznaczone są na czerwono, a spółgłoski występują na żółtym tle, dzieci szybciej uczą się podstawowego podziału liter na te dwie grupy. Pomaga to w przyswojeniu zasady tworzenia sylab wokół samogłosek i budowania słów poprzez łączenie sylab.

Plansza zawiera niektóre litery typowe dla języka polskiego, np.: „Ó”, „Ż”, dzięki czemu dzieci ćwiczą zasady ortografii i poprawną pisownię z „ó” i „u”, „ż” i „rz” oraz „h” i „ch”. Ponadto obecność „Ą”, „Ę”, „Ł” daje więcej możliwości słowotwórczych. Natomiast brakuje tzw. znaków z kreseczkami, czyli „ć”, „ń”, „ś”, „ź”. Różnice w pisowni tych znaków i ich odpowiedników z literą „i” („ci”, „ni”, „si”, „zi”) długo sprawiają dzieciom trudność. Dzięki ich pominięciu nawet najmłodsza grupa graczy (w wieku 8 lat) nie potrzebuje dorosłego arbitra, który będzie sprawdzał poprawność pisowni i rozstrzygał o przyznawaniu punktów.

Zasady gry wykluczają uznanie słów, które są nazwami własnymi, skrótami, przedrostkami lub przyrostkami. To w przyjemny sposób wprowadza dzieci w bogaty świat liter, sylab, słów oraz skomplikowanych zasad ich łączenia i tworzenia pojęć, a potem dzielenia na grupy.

Dołączenie do gry słownej elementu ruchu czyni ją atrakcyjniejszą dla dzieci energicznych z wysoką potrzebą aktywności fizycznej. Jest to ważne również dla wszystkich z młodszej grupy (gra jest przeznaczona dla dzieci od 8 roku życia). Dzięki temu łatwiejsze jest dla nich wytrwanie do końca i skupienie na intelektualnych aspektach zabawy (tworzenie słów).

Gra zawiera elementy myślenia strategicznego i planowania. W niektórych momentach zabawy, gracz musi zdecydować czy korzystniejsze jest celowanie w wybraną literę, której brakuje mu do ułożenia słowa, czy w wieżę, dzięki której ma możliwość wypowiedzenia dowolnej litery.

Zielone obrzeże kręgu oznaczone polami -1 to obszar niekorzystny i umieszczenie na nim swojego krążka skutkuje utratą punktu (oddanie krążka do puli zapasowej). Podobnie gracz musi oddać krążek, jeśli wyląduje on zupełnie poza planszą do gry. To motywuje graczy do precyzyjnego celowania w centrum planszy i zwiększa bezpieczeństwo gry. Skutecznie odwodzi od pokusy zrobienia pstryczka w nos rywala, czyli obniża ryzyko nieprzyjemnych wrażeń u przeciwników.


Gra wymaga:

  • znajomości liter (rozpoznawanie wzorów graficznych i przyporządkowywanie do nich wzorców fonetycznych, czyli określonego brzmienia);
  • umiejętności literowania słów w celu złożenia wyrazu z liter wyznaczonych na planszy przez wystrzeliwane krążki;
  • podstawowej sprawności manualnej pozwalającej na właściwe operowanie wyrzutnią (przytrzymywanie wyrzutni i wystrzeliwanie krążków);
  • koordynacji oko – ręka w celu wcelowania krążka na planszę, a tym bardziej na wybrane pole litery.

Gra rozwija:

  • słuch fonematyczny i wrażliwość na poprawne brzmienie słów;
  • zasób słownika, czyli ilość słów, którymi czynnie posługuje się dziecko;
  • zdolności słowotwórcze i elastyczność językową;
  • znajomość polskiej ortografii i poprawnej pisowni słów;
  • sprawność manualną (przy operowaniu wyrzutnią) i koordynację oko – ręka (podczas celowania w planszę i pola liter).

Potencjał rozwojowy:

Zdolność łączenia liter w słowa i literowania powstałych słów dziecko wykorzystuje podczas nauki szybkiego czytania i pisania ze słuchu.

Umiejętność praktycznego stosowania reguł ortografii dziecko stosuje podczas każdej czynności pisania, ale najbardziej na lekcjach języka polskiego.

Zasady bezpiecznej gry dziecko wykorzystuje w wielu innych sytuacjach, w których ostrożność zapobiega zrobieniu komuś przykrości i przypadkowym urazom.MattelMattel
Mattel Poland Sp. z.o.o. © 2021, wszystkie prawa zastrzeżone / all rights reserved
Polityka prywatności Mattel: http://corporate.mattel.com/EEA/privacy/
Realizacja:
Progressiva
Projekt:
Dash Studio