Blokus

2-4
7+
Pozostałe gry
2-4
7+

Ciekawe połączenie gry planszowej i konstrukcyjnej. Centrum gry stanowi pokratkowana plansza, będącą podstawką do budowania układów z bloków. Zestaw zawiera 84 elementy podzielone na cztery grupy po 21 bloków w podstawowych kolorach: czerwonym, żółtym, zielonymniebieskim. W każdym zestawie jest taka sama liczba elementów o określonej liczbie pól: po jednym z jednym i dwoma polami, dwa elementy o trzech polach, sześć czteropolowych i jedenaście pięciopolowych.

Podział elementów na 4 odrębne grupy umożliwia grę różnej liczbie graczy: od 2 do 4. W zależności od liczby graczy reguły są nieco modyfikowane, dzięki czemu za każdym razem pojawia się coś nowego, a gra nigdy się nie nudzi. Kiedy grają 2 osoby, dzielą kolory na dwie grupy, łącząc czerwony z niebieskim a zielony z żółtym. Jeśli w grze uczestniczą 3 osoby elementy koloru, który nie został wybrany, czyli jest wspólny, są wykładane po kolei przez graczy, ale ten kolor nie jest punktowany przy rozstrzyganiu kto wygrał. Kolejność ruchów graczy wyznacza ustalona kolejność kolorów: niebieskie, żółty, czerwony, zielony. Przy grze w pełnym czteroosobowym składzie, każdy gracz wybiera jeden zestaw elementów, czyli kolor, i ma za zadanie jak najszybciej wyłożyć swoje bloki. Kolejność gry jest ustalana poprzez wybór pierwszego gracza, a następnie swoje ruchy wykonują kolejni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Wszyscy (niezależnie od liczby graczy) przestrzegają jednej reguły: elementy tego samego koloru mogą stykać się narożnikami, a nie ścianami. Natomiast z blokami przeciwników gry, czyli elementami w pozostałych kolorach, mogą dotykać się w dowolny sposób, zarówno narożnikami jak i ścianami. W pierwszej turze wszyscy gracze układają pierwszy element w rogu planszy, tzn. jedno z pól wybranego elementu musi leżeć w narożniku. Zadaniem grającego jest jak najszybciej wyłożyć swoje elementy, a jednocześnie zająć jak najwięcej pól na planszy. Dlatego musi analizować posiadane elementy (patrzeć na ich kształt i liczyć pola) i jednocześnie oceniać układ na planszy, celem wybrania najlepszego miejsca, w którym może umieścić największy blok. Dobrze gdy przy tym ruchu zablokuje miejsce rywalowi, tak by ograniczyć jego możliwości wykorzystania większej ilości pól.Opinia psychologa dziecięcego

Prosta jedna podstawowa reguła gry pozwala łatwo zrozumieć i zapamiętać zasady zabawy, co jest szczególnie ważne dla dzieci. Poza tym ogranicza nieporozumienia wokół przestrzegania zasad i rozstrzygania o tym kto wygrał. Jednocześnie ciekawa konstrukcja i łączenie własnej aktywności z „przeszkadzaniem” rywalom w układaniu ich bloków na podstawce angażuje i czyni grę ekscytującą i atrakcyjną.

Możliwość gry przy różnej liczbie graczy: od 2 do 4, daje więcej możliwości, bo nie wymaga poszukiwania dodatkowej osoby przy braku pełnego składu. Dodatkowo modyfikacja zasad w zależności od liczby graczy jest ciekawym urozmaiceniem i tworzy nowe warianty, co czyni ją zdecydowanie bardziej atrakcyjną i powoduje, że długo się nie znudzi.

Różne warianty liczenia punktów rozstrzygających o wygranej pozwalają dostosować grę do poziomu umiejętności kalkulacyjnych grających dzieci.

Gra wspaniale rozwija myślenie strategiczne. Wygrana wymaga wyłożenia jak najszybciej swoich bloków, a jednocześnie zajęcia możliwie największej liczby pól na planszy. Dlatego trzeba nie tylko znaleźć wolne miejsce, ale spośród posiadanych elementów wybrać ten o największej liczbie pól, który zmieści się na planszy, żeby maksymalizować liczbę zajętych pól w jednym ruchu. Ponadto ważne jest planowanie układania własnych bloków, a jednocześnie przewidywania kolejnych ruchów na podstawce partnerów gry, tak aby zablokować pola korzystne dla rywali. Oznacza to konieczność analizowania dynamicznie zmieniających się układów bloków na większym obszarze podstawki, nie tylko w swoim rogu. Zwłaszcza pod koniec gry, gdy pola poszczególnych graczy zbliżają się do siebie i wyłania się lider, czyli potencjalny wygrany, ekscytacja rośnie, jak na finiszu wyścigów. Na końcowym etapie rozgrywki może pojawić się znużenie, któremu te emocje przeciwdziałają i mobilizują do wysiłku. To uczy wytrwałości w dążeniu do celu.


Sprawdź również:

Gra wymaga:

  • umiejętności liczenia w zakresie stu;
  • elementarnego rozumienia układów przestrzennych w celu rozróżnienia układów przylegających do siebie bokami od tych stykających się narożnikami;
  • podstawowej sprawności manualnej pozwalającej na umieszczanie bloków na pokratkowanej planszy.

Gra rozwija:

  • sprawność manualną, która jest stymulowana poprzez precyzyjne wpinanie bloków w kratki podstawki;
  • umiejętność liczenia i podstawowe zdolności kalkulacyjne (dodawanie, odejmowanie), które dziecko ćwiczy przy obliczaniu ile w sumie pól na elementach mu zostało, czyli z iloma punktami kończy grę;
  • zdolności wzrokowo-przestrzenne, czyli umiejętność szybkiej oceny kształtów, budowy, układów, wzajemnych relacji pomiędzy elementami.

Potencjał rozwojowy:

Wprawę w liczeniu dziecko wykorzysta podczas lekcji matematyki doskonaląc liczenie i ucząc się wykonywania podstawowych działań arytmetycznych.

Zdolności szybkiego identyfikowania układów przestrzennych pomogą małemu uczniowi w przyswajaniu skomplikowanego materiału szkolnego, takiego jak wzory, schematy, grafy, wykresy, tabele.

Wyobraźnię przestrzenną dziecko angażuje podczas lekcji geometrii, na których musi szybko rozpoznawać figury oraz wyobrażać sobie ich skomplikowane układy i rzutować je w przestrzeni.

Zdolności wzorkowo-przestrzenne pomagają w nauce rysunku z przestrzeganiem zasad perspektywy, pierwszego i drugiego planu, linii horyzontu, czyli w przejściu od ideoplastyki (rysowanie wyobrażenia) do rysunku realistycznego.MattelMattel
Mattel Poland Sp. z.o.o. © 2022, wszystkie prawa zastrzeżone / all rights reserved
Polityka prywatności Mattel: http://corporate.mattel.com/EEA/privacy/
Realizacja:
Progressiva
Projekt:
Dash Studio