Bounce-off

2-4
7+
Pozostałe gry
2-4
7+

Oryginalne połączenie gry sprawnościowej i planszowej. Zestaw zawiera podstawkę, 4 stojaki, 16 piłeczek i 9 kart. Podstawka na piłeczki z 36 otworami (układ 6 na 6 pól) jest głównym elementem, bo jednocześnie specyficzną planszą do gry. Plastikowe piłeczki są w dwu kolorach: niebieskim i żółtym w równej ilości.Stojaki dla poszczególnych graczy stabilizują piłeczki czekające na swoją kolej. Karty z zadaniami zawierają układy jakie można stworzyć z piłeczek tego samego koloru na podstawce. Są to kształty przypominające litery (L, T), znaki (+), figury (kwadrat), albo układy dowolne.

Gra ma dwa poziomy trudności, co odróżniają kolory kart: żółty – zadania łatwe, czyli układy z 3-4 piłeczek oraz niebieski – układy trudne, wzory z 5 piłeczek.Zadań łatwiejszych jest 5, a trudniejszych 4. Można grać na jednym z dwu poziomów trudności, albo używać wszystkich 9 kart jako jednego zestawu równorzędnych kart.

Istotą gry jest precyzyjne odbijanie piłeczek od podłoża w celu umieszczenia ich w odpowiednich przegrodach podstawki. Stałą zasadą jest aby piłeczka odbiła się raz od podłoża zanim wpadnie do otworu podstawki. Właściwie wcelowane piłeczki mają utworzyć wzór z wylosowanej karty.

W grze może brać udział 2, 3 lub 4 osoby. Można grać indywidualnie lub grupowo. Maksymalna liczba graczy pozwala stworzyć współpracujące ze sobą pary, czyli umożliwia grę zespołową. Gra rozpoczyna się od wylosowania karty przez jednego z graczy. Następnie on i kolejno pozostali uczestnicy gry wcelowują po jednej piłeczce do podstawki. Zwycięzcą danej rundy jest ten kto dokończy wzór z karty i może ją zatrzymać. Ostatecznym zwycięzcą jest osoba, która jako pierwsza zgromadzi 3 karty, co oznacza, że ułożyła 3 wzory.Opinia psychologa dziecięcego

Gra ma ustalone reguły, ale różne warianty, co stwarza okazję do negocjacji, która wersja będzie aktualnie rozgrywana. Pomoce do gry nie tylko pozwalają na rozgrywanie emocjonujących meczy zgodnie z instrukcją, ale też tworzenie własnych reguł i scenariuszy oraz aranżowanie nowych zabaw. Możliwość modyfikacji zasad gry, rozwija twórcze myślenie i kreatywność.

Zestaw może też służyć do indywidualnego ćwiczenia sprawności w odbijaniu piłeczek, celowaniu do podstawki i układania wybranych wzorów. Dzięki temu może być wykorzystywany nie tylko w trakcie zespołowej gry, ale także do pojedynczej aktywności. Pozwala to na indywidualny trening i przygotowywanie się na zmierzenie się z przeciwnikami w grze. Zachęca do systematycznych ćwiczeń, podnoszenia poziomu swoich umiejętności poprzez wytrwałe ćwiczenia indywidualne.

Przyglądanie się układom piłeczek na kartach i na podstawce pozwala utrwalać w pamięci różne układy graficzne, co rozwija zdolność pamięci wzrokowej, bardzo ważnej przy zapamiętywaniu wzorów i symboli w materiale szkolnym. Konieczność uważnego patrzenia na zmieniającą się planszę-podstawkę, na której co chwila pojawiają się nowe piłeczki i zmieniają obrazy, rozwija spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Precyzyjne umieszczanie piłeczek na podstawce, z zachowaniem zasady jednokrotnego odbicia od podłoża wymaga panowania nad swoimi reakcjami, kontrolowania ruchów, koordynowania ruchów ręki z wzrokowo wybranym celem, do którego ma trafić piłeczka. Wszystkie te umiejętności są bardzo ważne w nauce szkolnej i podnoszą efektywność samodzielnej pracy ucznia.

Osiągnięcie dobrych wyników w tej grze wymaga pewnego treningu w odbijaniu i celowaniu piłeczek. Sprawność ta nie zależy od wieku, tylko od wyćwiczenia tej umiejętności. Dzięki temu mogą grać ze sobą osoby w różnym wieku np. młodsze i starsze rodzeństwo, dzieci z rodzicami, a ich wiek nie będzie z góry przesądzał o większych lub mniejszych szansach na wygraną.

Gra jest atrakcyjna dla dzieci, które mają żywy temperament i wysoką potrzebę ruchu. Przy bardziej statycznych grach planszowych lub karcianych trudno im wytrwać do końca rozgrywanej partii. W tej grze nie będą miały z tym problemu.


Sprawdź również:

Gra wymaga:

  • podstawowej sprawności manualnej, pozwalającej na precyzyjne odbijanie piłeczki od podłoża;
  • elementarnej koordynacji wzorkowo – ruchowej umożliwiającej podjęcie próby wcelowania piłeczki do określonego pola podstawki;
  • umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu.

Gra rozwija:

  • podstawowej sprawności manualnej, pozwalającej na precyzyjne odbijanie piłeczki od podłoża;
  • elementarnej koordynacji wzorkowo – ruchowej umożliwiającej podjęcie próby wcelowania piłeczki do określonego pola podstawki;
  • umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu.

Potencjał rozwojowy:

Wprawę w liczeniu dziecko wykorzysta podczas lekcji matematyki doskonaląc liczenie i ucząc się wykonywania podstawowych działań arytmetycznych.

Zdolności szybkiego identyfikowania układów przestrzennych pomogą małemu uczniowi w przyswajaniu skomplikowanego materiału szkolnego, takiego jak wzory, schematy, grafy, wykresy, tabele.

Wyobraźnię przestrzenną dziecko angażuje podczas lekcji geometrii, na których musi szybko rozpoznawać figury oraz wyobrażać sobie ich skomplikowane układy i rzutować je w przestrzeni.

Zdolności wzorkowo-przestrzenne pomagają w nauce rysunku z przestrzeganiem zasad perspektywy, pierwszego i drugiego planu, linii horyzontu, czyli w przejściu od ideoplastyki (rysowanie wyobrażenia) do rysunku realistycznego.MattelMattel
Mattel Poland Sp. z.o.o. © 2021, wszystkie prawa zastrzeżone / all rights reserved
Polityka prywatności Mattel: http://corporate.mattel.com/EEA/privacy/
Realizacja:
Progressiva
Projekt:
Dash Studio